Geachte gast van minicamping 't Hinkel,

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit, dat Minicamping 't Hinkel op 30 september 2019 definitief zijn deuren zal sluiten. In goed overleg zijn wij tot dit besluit gekomen en wij beseffen ons dat dit voor u misschien erg onverwacht en/of onwaarschijnlijk lijkt, daarom willen wij graag een toelichting hierop geven.

Goed ondernemen vereist om met je tijd mee te gaan en in de praktijk betekent dit meestal vernieuwen en investeren. Voor onze minicamping betekent dit de afweging om binnen afzienbare tijd over te gaan tot een grondige renovatie van het sanitairgebouw. Daarnaast zullen wij (vanwege de wetgeving) zeer zeker niet ontkomen aan een flinke investering in 'groene energie'. Dit soort grote investeringsprojecten doe je voor een langere termijn en zeker niet voor een paar jaar.

Inmiddels heeft Ben zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hopelijk zal ook Trees binnen afzienbare tijd daarin volgen. Zij hebben samen altijd heel erg hard gewerkt aan en op hun boerenbedrijf en bij gebrek aan een opvolger hebben zij enkele jaren terug al besloten hun bedrijf gefaseerd af te bouwen. De camping is als neventak onderdeel van deze boerderij.

Ben en Trees zijn in 2006 de camping gezamenlijk met Erik en Lian gestart en wat waren we een ontzettend goed team met z'n vieren! Na het sterven van Erik in 2011 hebben we na een tijd van overwegen besloten er met z'n drieën helemaal voor te gaan, maar was het voor Lian al snel duidelijk dat zij in de toekomst nooit in haar eentje voor de camping zal willen klaarstaan. We hebben nu dan ook besloten dit project weer gezamenlijk, hoewel helaas zonder onze Erik, te gaan beëindigen.

Lian wil in de aankomende jaren als ZZP-er in andere branches gaan werken, om daar haar eerder behaalde diploma's en kennis in te zetten. Daarnaast wil zij graag in de zomer(vakantie) meer vrijheid om samen met de kinderen te kunnen genieten. Op dit moment kan zij na een verlofaanvraag de kinderen nog van de basisschool weghouden voor een vakantie, maar met oudste dochter Noa (bijna) op het voortgezet onderwijs zal dit in de toekomst ook niet meer zo gemakkelijk gaan.

Al met al heeft dit ons doen besluiten om aan het einde van dit seizoen de deuren van onze camping definitief te sluiten. Wij zijn dankbaar voor en gepast trots op de "gouden Zoover-award 2018", die wij dit vroege voorjaar nog in ontvangst hebben mogen nemen. Dit is voor ons de bekroning op het werk en we gaan nu "stoppen op het hoogtepunt".

Wij willen al onze gasten van de afgelopen 14 jaar bedanken voor het vertrouwen, de gezelligheid en het delen van lief en leed over en weer. Ook de bedrijven die ons hebben geholpen, in welke vorm dan ook, willen wij graag danken voor hun medewerking.