De Boerderij

Geschiedenis

De boerderij met z’n omringende landerijen draagt van oorsprong de naam landgoed ’t Hinkel. De landerijen bestonden vroeger voor het grootste gedeelte uit bospercelen, maar zijn later allemaal ontgonnen voor de landbouw. Door de jaren heen is de term ‘landgoed’ verloren gegaan, maar in de (nabije) omgeving staat de boerderij nog altijd bekend als ’t Hinkel. De boerderij is jarenlang eigendom geweest van de Rooms Katholieke kerk te Vaassen. Inmiddels is de boerderij eigendom van Ben en Trees Doorn, maar veel omringend land is nog steeds in eigendom van de kerk. Een gedeelte van die grond wordt door Ben en Trees gepacht.

        

De bedrijfstakken

De boerderij is oorspronkelijk een gemengd agrarisch bedrijf, dat wil zeggen, dat de inkomsten uit verschillende bedrijfstakken (landbouw-vleesvee-vleesvarkens) werden gehaald.

Vanwege lichamelijke gebreken en het gebrek aan een bedrijfsopvolger zijn Ben en Trees in 2009 genoodzaakt hun bedrijf enigszins in te krimpen. Hierdoor moesten we met pijn in ons hart afscheid nemen van de vleesvee koeien (Pimonteses) en ook het landbouwgedeelte is ingekrimpt, danwel aangepast. Op dit moment betreft het landbouwgedeelte voornamelijk nog de teelt van graan.

De bloembollen-spoelerij blijft nog altijd op het bedrijf aanwezig. Ieder najaar worden de bloembollen gerooid en van de akkers naar de boerderij gereden. Hier worden de bloembollen gewassen (zand/modder van de bollen afwassen) en vervolgens naar een bedrijf in Noord Holland getransporteerd. Dit is een bezigheid die circa twee intensieve maanden in beslag neemt. 

Inmiddels ook een belangrijk onderdeel van het bedrijf is de minicamping!

Als gevolg van de inkrimping heeft Ben een nieuwe hobby opgepakt: hij renoveert in zijn vrije tijd oude antieke agrarische karren/werktuigen. Op de deel van de boerderij is inmiddels een heus 'museum' ontstaan. Vanwege ruimte gebrek voor alle oudheden wordt na het vertrek van de vleesvarkens de varkensschuur in 2016 omgebouwd tot museum. Meer info omtrent dit museum vindt u onder het kopje 'museum Old boer'n grei op 't Hinkel'.

Eind 2012 heeft Ben ook een echt Belgisch Trekpaard gekocht, met de bedoeling samen met paard Rinus af en toe van de oude agrarische karren/werktuigen gebruik te maken en/of te demonstreren.

Het is mogelijk de verschillende bedrijfstakken en/of museum te bekijken, indien u dat wenst, maar alleen onder onze begeleiding. Aangezien onze boerderij nog steeds in bedrijf is, is het (vooral voor kinderen) te gevaarlijk om op eigen gelegenheid rond te kijken. Wij hebben de camping bewust naast de boerderij aangelegd, met een aparte inrit, om zo de rust en veiligheid te kunnen waarborgen.